Europeans Throughout the World”

Wróćmy do swobodnego przepływu osób !

15. Juni 2020 // 0 Kommentare

(Pierre-Yves Le Borgn’ / 20 Sygnatariusze) – Przewodniczący stowarzyszeń, parlamentarzyści, obywatele i działacze europejscy, to co mamy wspólnego, to życie [...]
Copyright © Eurojournaliste